О удружењу

 

 

Удружење добрих људи “Огњиште” је непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима хуманитарног рада, опште културе, екологије, спорта и рекреације и образовања.

Циљеви удружења су:

– хуманитарне акције и прикупљање помоћи социјално угроженим породицама и болесној деци и старијим лицима

– бављење друштвено корисним радом

– рекреација у природи и учествовање у очувању и унапређењу животне средине

– организовање скупова образовног и спортског карактера

– очување традиције и обичаја

 

Удружење прибавља средства од месечних чланарина својих чланова, добровољних прилога, донација, поклона и на друге законом дозвољене начине. Рад Удружења је јаван.

 

Удружење своју делатност остварује на теритирији Републике Србије.

Удружење има седиште у Панчеву, улица Стевана Шупљикца 95/18.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата Статут и циљеве удружења.

Ради остваривања својих циљева Удружeње сарађује са другим сродним организацијама и удружењима.